Susagna Riera Anglada, presidenta de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta, en el dia d’avui dicto la següent Resolució:

Atès que en data 14 de març de 2020 s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l´estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. La seva entrada en vigor ho és des de la seva publicació i l’estat d’alarma tindrà una durada de 15 dies, en atenció al que disposa la disposició final tercera i l’article 3 del mateix.

Atesa l’activació en fase d’alerta del Pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles de potencial alt risc.

Atesa la resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARSCoV-2.

En virtut de l’anterior i en ús de les facultats que m’atorga la llei, resolc:

Primer.- S’estableix el treball presencial dels treballadors/es de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta. En aquest cas els treballadors hauran d’observar les instruccions que s’han dictat per a la prevenció de contagi del coronavirus COVID 19.

Segon.- D’acord amb la resolució SLT/720/2020, de 13 de març s’estableix la suspensió de nous ingressos i la suspensió de visites. Es pot permetre la visita en casos d’urgència o necessitat justificada i en tot cas s’ha de preservar el dret d’acompanyament mínim i de cura al final de la vida. Santa Coloma de Farners, 16 de març de 2020

Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta

La Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta, és un organisme autònom local que depen de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Va ser inagurat l'any 1983.
Des de l'any 2002 som centre col.laborador de la Generalitat de Catalunya.
Disposem de 96 places de residència i 14 de centre de dia.
La seva arquitectura i ubicació la fan especialment atractiva. Les estances sóm molt àmplies i amb molta llum natural.
Els usuaris tenen a la seva disposició una àmplia terrassa i una zona ajardinada per poder passejar.
El centre disposa d'habitacions individuals i dobles, totes amb bany propi.
Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta
Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta

On som

Direcció:
Carrer Argiles, s/n
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (Girona)
Telèfon: 972 840 287